Login Pop-up

+ (387) 35 705 147 Login

IZRADA ALATA ZA OBRADU PLASTIČNOM DEFORMACIJOM

  Usluga izrade alata za stancu i savijanje kako konvencionalnih tako i progresivnih kao i exploataciju istih.
     
KONTAKT

HST CNC Technik d.o.o.
Društvo za proizvodnju, usluge i promet
Ulica Branilaca kule grada bb
75320 Gračanica
Bosna i Hercegovina
Telefon: +387 35 705 147
Telefax: +387 35 704 915
Mail: info@hstcnc.com
Web: www.hstcnc.com 

Map

      

Scroll to top