Savijanje limova

Savijanje limova

Vršimo usluge savijanja lima raspona do 4 metra. Raspolažemo sa CNC apkant presama novije generacije i nudimo mogućnost savijanja izuzetno kompleksnih dijelova. Pritisci su do 250 tona.

IMPRESSUM

HST CNC Technik d.o.o.


Šifra djelatnosti: 25.62
ID broj: 420757410002
PDV broj: 20757410002
Registrovano: Kantonalni sud u Tuzli
Broj rješenja: 032-0-reg-16-000421

Odgovoran osoba: Tatjana Moralić, direktor
Mail: t.moralic@hstcnc.com

clipart3035828