CNC struganje

CNC struganje

Mašinska obrada malih i velikih serija vrhunskih kvaliteta pomoću CNC struganja. Zahvaljujući savremenim tehnologijama i velikom iskustvu u metalnom tretmanu, sposobni smo da proizvodimo najzahtevnije delove. Sve naše proizvodne mogućnosti mogu se koristiti za postizanje vrhunskih rezultata, bez obzira na vrstu materijala ili veličinu serije.

IMPRESSUM

HST CNC Technik d.o.o.


Šifra djelatnosti: 25.62
ID broj: 420757410002
PDV broj: 20757410002
Registrovano: Kantonalni sud u Tuzli
Broj rješenja: 032-0-reg-16-000421

Odgovoran osoba: Tatjana Moralić, direktor
Mail: t.moralic@hstcnc.com

clipart3035828