Štancanje limova

Štancanje limova

Vršimo usluge štancanja sa našim ili Vašim alatima. spolažemo za visokoproduktivnim CNC upravljanim hidrauličnim presama sa automatskim dodavačima lima i pritiscima do 150 tona.

IMPRESSUM

HST CNC Technik d.o.o.


Šifra djelatnosti: 25.62
ID broj: 420757410002
PDV broj: 20757410002
Registrovano: Kantonalni sud u Tuzli
Broj rješenja: 032-0-reg-16-000421

Odgovoran osoba: Tatjana Moralić, direktor
Mail: t.moralic@hstcnc.com

clipart3035828